İade PolitikasıTÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI


GENEL:


1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz

takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini

kabul etmiş sayılırsınız.


2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.


3. .rün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.


4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının

gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim

edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.


5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti

belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.


6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu

öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek

zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:


7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,

Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:


8. .rün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler

tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka

veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu

ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade

etmek zorundadır.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ

İSE:


9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim

edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile

değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep

edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren


14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile

yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli

bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde

aktarması olasıdır.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:


10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,

kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul

edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. .rünle birlikte Fatura da

iade edilmelidir.


CAYMA HAKKI:


11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim

tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri

üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve

hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını

kullanabilir.


12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:


ŞİRKET

ADI/UNVANI: Buta Assos GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Kula K.yü No:69 Ayvacık/ Çanakkale

EPOSTA: info@butaassos.com.tr

TEL: 0537 065 72 34

FAKS:


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:


13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı

tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı

ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.


15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli

taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu

sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak .rünler" hükümleri

çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:


16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün

faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile

birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş

iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları

ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:


18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre

içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade

etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa

veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin

etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne

uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI

sorumlu değildir.


20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya

limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim

miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:


21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son

kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından

ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından

uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası

gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında

sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik

ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

gayrimaddi mallar, ile ses veya g.rüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım

programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf

malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi

Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden

önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının

kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,

kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf

malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının

açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü

takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz

ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu

durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet

ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın

uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT


24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, .........,

bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.


25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya

da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz

sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.